Mitt namn är Haydar Alward, jag jobbar som arkitekt och bor tillsammans med min fru och två barn i Malmö. I mitt arbete som konstnär använder jag digitala designverktyg för att utforska och dekonstruera arabisk kalligrafi. Mina tavlor innehåller element av nordisk design, arabisk kalligrafi och den diaspora upplevelsen – av att bara ha sett arabiska ord i annonser för snabbmat och närbutiker. Kalligrafi har varit ett sätt för mig att bearbeta och omvärdera ett dubbelt arv – både konstnärligt och familjemässigt.

Jag kommer från ett hem med många konstnärer, närmast är min farfar som var en av Iraks främsta guldsmeder. Att rita har alltid varit det bästa sättet för mig att uttrycka mig. Så länge jag kan minnas har pennan varit i min vänstra hand. När jag vid trettonårs ålder flyttade till Sverige var jag tvungen att hitta nya sätt att närma mig tradition, språk och tillhörighet. Fem år senare började jag studera arkitektur och kom då i närmare kontakt med den skandinaviska designfilosofin.

Under min pappaledighet med min förstfödde började jag utforska konst. Arabisk kalligrafi var ett återkommande tema, och de digitala designverktygen som jag använde som arkitekt tycktes erbjuda nya sätt att forma och utforska de arabiska bokstävernas geometri. Den skandinaviska designens inflytande tillsammans med den arabiska kalligrafin resulterade i en medvetenhet om mitt ursprung och dess specifika kulturarv.

Januari 2020 fick jag chansen att ställa ut på Malmö Konsthall i samband med Michael Rakowitz utställning The Invisible Enemy Should Not Exist. Därefter inspirerades jag till att fortsätta utforska denna nya konststil av den arabiska kalligrafin i skandinaviska anda. 

FOTO: LARS-AAGE NILSSON